Групе

Рад са децом се обавља у 52 васпитне групе, од тога су 13 група полудневног боравка које реализују Припремни предшколски програм и 39 група целодневног боравка. Од тог броја 8 група су деца узраста од 1 до 3 године, 26 група су деца узраста од 3 до 5,5 година.

5 група које реализују Припремни предшколски програм, Основе програма васпитања и образовања деце узраста од 3 године до укључивања у програм припреме за школу и Основе програма неге и васпитања деце узраста од 6 месеци до 3 године.

Припремни предшколски програм

Институционално предшколско васпитање у Инђији има традицију која траје више од једног века. У том периоду смењивала су се приватна забавишта и забавишта под општинским старатељством, забавишта у згради НОО и забавишта у основној школи у свим насељеним местима Општине Инђија.Први објекат са целодневним обликом рада који се данас зове почео је са радом 1979. године са шест васпитних група. Данас овај објекат ради у две смене и има 18 група. Мрежа предшколског васпитања и образовања се проширује 1995. године припајањем 16 полудневних група при основним школама Општине Инђија.

Предшколска установа заступа хуманистичко шватање детета при чему је дете вредност само по себи, носилац развојних потенцијала и чинилац сопственог развоја и социјализације. Приликом развијања програма ствараћемо услове да деца буду активна у процесу васпитања и образовања, уче кроз интеракцију и ступају у различите односе са физичким и социјалним окружењем. Родитељи у Предшколској установи имају прилику да унапреде родитељске компетенције и своју родитељску улогу остваре на нов начин кроз размену са васпитно-образовним особљем и другим родитељима. Кроз отвореност Предшколске установе за сарадњу и заједничке активности са локалном заједницом и школом деци ће бити омогућено да се осете делом заједнице и припреме за живот у њој.