Јавне набавке

ЈН бр. 14/2018 Набавка добара – Млеко и млечни производи

 

Одлука о додели уговора

ЈНМВ 7/2018 Лабораторијско испитивање запослених, намирница и предмета, дезинсекција и дератизација