Јавне набавке

Јавна набавка добара -храна, намирнице и вода

ЈН бр. 13/2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење

 

ЈНМВ 7/2018 Лабораторијско испитивање запослених, намирница и предмета, дезинсекција и дератизација