Јавне набавке

ЈНМВ 6/2017 Лабораторијско испитивање запослених, намирница и предмета, дезинсекција и дератизација

ЈНМВ 1/2018 Осигурање имовине, запослених и возила