Објекти

Објекат „Бамби“ – Марадик  

Објекат „Бамби“ у Марадику отворен је 06.маја 2008.год. у адаптираном простору Основне школе „Бранко Радичевић“.           Број васпитних група у објекту „Бамби“  у Марадику  су  две,  ји то обе мешовите васпитно образовне групе  целодневног боравка у трајању од 11 сати  (од  06,00 до 16,00 часова ).Укупно је уписано 45 деце о коме брину четири радника  Васпитно – образовни рад  се оствариварује на српском језику.  Установа  доследно примењује Модел А, тежи отварању ка споља и унутра. Акценат се ставља на развијање центара интересовања и опремање дидактичким материјалом, флексибилност у дневним активностима, активно укључивање родитеља у све етапе васпитно-образовног рада. Поштују се потребе деце за спавањем које треба у сваком смислу да одговара психолошким, педагошким и зравствено хигјенским захтевима.

За посебна интересовања деце организовани су различити програми и облици рада: 

  •   креативне и едукативне еко радионице 
  •    енглески језик
  •    школица спорта
Сунце, Инђија
Невен, Инђија
Маслачак, Бешка
Пчелица, Нови Сланкамен

ОБЈЕКАТ ПЧЕЛИЦА  – НОВИ СЛАНКАМЕН

 

      Седамдесетих година припремна група отпочиње свој рад који се одвија у просторијама основне школе до 2008. године, када је објекат реновиран.

Објекат “Пчелица” у Новом Сланкамену је комбинованог типа. У објекту су смештене две групе целодневног боравка мешовитог узраста деце. Објекат је смештен у адаптираној згради основне школе “Др Ђорђе Натошевић” из Новог Сланкамена. Вртић има велико двориште које су васпитачи у у сарадњи са родитељима опремили дворишним  справама за игру. У објекат је уписано око 60 деце о коме брине пет запослених радника.

За посебна интересовања деце организовани су различити програми и облици рада:

  • читаоница-причаоница
  •  ликовна радионица
  • музичко- ритмичка радионица,
  • енглески језик