Опште

Vrtić

Ми смо умрежена предшколска установа, која је отворена и толерантна, посвећена интересовањима деце и породице и перманентним стручним усаврашавањем негује квалитет. Установа има 7 објеката, два у седишту Општине (Сунце и Невен), један у Бешки (Маслачак), у Новим Карловцима (Сунцокрет), у Крчедину (Цврчак), у Новом Сланкамену (Пчелица), у Марадику (Бамби) и у Чортановцима (Ђурђевак) и користи простор у 8 основних школа општина Инђија.

Рад са децом се обавља у 58 васпитних група, од тога су 11 група полудневног боравка које реализују Припремни предшколски програм и једна мешовита група полудневног боравка. 46 група целодневног боравка које реализују – Припремни предшколски програм, Основе програма васпитања и образовања деце узраста од 3 године до укључивања у програм припреме за школу и Основе програма неге и васпитања деце узраста од 6 месеци до 3 године.