Особље

Педагог
Психолог
Дефектолог логопед
Библиотекар медиатекар

План рада библиотекар-медиатекар

 – Обезбеђује библиотечку грађу којим се подржава целокупни васпитно – образовни процес у вртићу.Прати понуде намењене деци и васпитачима у сарадњи са стручном службом успоставља критеријуме за избор понуде.Планира набавку у складу са васпитним потребама деце и васпитача;
– Брине о заштити књига за децу и дидактичког материјала;
– Ради индивидуално и групно у навикавању деце, на пажљиво руковање књигом, развија љубав и интересовање за књигу

Сарадња са васпитачима
– Истражује потреба васпитача у циљу набавке стручне литературе и књига за децу – пружа васпитачима помоћ у избору и примени литературе за рад са децом;
– Препоручује васпитачима различите нове носаче информација;
– Информише васпитаче о новим издањима.

Културни и јавни рад
– Организује сарадњу са културним институцијама;
– Учествује у планирању и реализацији  о учећу и планирању културних манифестација, јавним наступима.
– Сарађује са родитељима, препоручује популарну педагошко – психолошку литературу и књиге за децу;
– Изнајмљује књиге родитељима;
– Промовише књиге за децу и одрасле правећи тематске изложбе;
– Учествује на промоцији стручне литературе за децу;
– Учествује на стручним скуповима библиотекара и укључује се у библиотечко – инф. систем;
– Посећује изложбе и сајмове кљига.

Дијететичар - нутрициониста
Сарадник за здравствену заштиту и безбедност
Сарадник за спортске активности
Васпитачи
Медицинске сестре
Техничко особље вртића
Централна кухиња