Смештај

Предшколско васпитање и образовање је организовано васпитање и образовање деце предшколског узраста регулисаног Законом о друштвеној бризи о деци и има за циљ да у складу са развојним потребама и могућностима деце, интересима родитеља и друштва као целине, доприноси остваривању општег и јединственог васпитања и образовања. Овим Програмом се обезбеђују услови за нормалан физички, интелектуални, емоционални и морални развој деце, припрема за школу и успешно укључивање деце у живот у својој друштвеној и природној средини.

БЕЗБЕДНА ВАСПИТНА СРЕДИНА

У предшколској установи од суштинске важности је брижљиво планирати васпитну средину. Уређење вртића како унутра, тако и споља, треба да буде сврховито и пажљиво испланирано. Добро дизајнирана и оплемењена средина унапређује игру, дечију независност, социјализацију и решавање проблема. Безбедна средина омогућава да се деца слободно крећу, самостално бирају и истражују, како сама себе да заштите и да се брину о другима. Са друге стране, васпитач не мора да користи често реч ’’не’’, већ даје простор и могућност деци за самосталну организацију игре према њиховим интересовањима.

ФИЗИЧКА СРЕДИНА

обухвата све оно што окружује дете у вртићу: подови, зидови, двориште, величина радне собе, намештај, материјал, опрема и играчке- све то утиче на дететово искуство. Безбедна средина зависи од васпитача и родитеља који су увек на опрезу, спремни на потенцијалне незгоде и све време пазе на децу. Придржавањем распореда за континуирану, сталну проверу безбедности опреме за игру, поправљањем или уклањањем потенцијално опасног материјала, оплемењује се васпитна средина за истраживање и учење деце о свету који их окружује.

РАДНА СОБА

припада деци и рефлектује дечија интересовања и културу.Неутралне боје са комбинацијом веселих боја и детаља и природно осветљење створиће пријатну атмосферу. Распоред намештаја у соби омогућиће деци да се слободно крећу, да се максимално искористи простор, да се смањи ниво буке у соби, а васпитачу олакшава надгледање собе.
Поштовање материјала треба да буде у равнотежи са дечијом радозналошћу да би видела како ствари функционишу. Децу ваља подстицати да брину о матријалима и играчкама, да помажу да се радна соба држи у реду и да се материјал враћа на место одакле је узето.
Играчке се бирају тако да одговарају дечијем узрасту и развојном нивоу, да су нетоксичне и неломљиве. Оне се прегледају са времена на време због провере делова који се могу одломити. Одеће лутке се перу на високој температури, остале играчке се такође правовремено перу, играчке које деца стављају у уста чувају се у одвојеној кутији док се не очисте за нову уптребу. Деца се уче да се безбедно играју играчкама и опремом.

ДВОРИШТЕ ВРТИЋА

је прави изазов за децу да испробају вештине спретности и окретности- скакање, трчење, спуштање низ тобоган, пењалице, клацкалице, љуљашке, возић итд. Такође експериментишу са материјалима са којима се гради. У дворишту вртића је одвојен простор за бебу и малу децу, тако да би она могла да пузе и да се не сударају са старијом, покретљивијом децом. Води се рачуна о коришћењу опреме на прави начин, да не би дошло до повреда (не хода се по тобогану и сл.) Потенцијално опасне материје се редовно уклањају, двориште се редовно чисти од сталка, отпадака и крупнијег камења. Свакодневно се проверава опрема којом се деца играју и околину око ње. Посебна пажња се обраћа на оштре предмете, грубе површине, слабе и поломљене делове опреме.