Како уписати дете?

Пријава за упис детета у Предшколску установу може се поднети електронским путем на националном Порталу еУправа Републике Србије.

За овако поднете пријаве систем аутоматски прибавља податке из Матичне књиге рођених и Централног регистра обавезног социјалног осигурања, тако да родитељи не прибављају ова документа.

ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ

Обавештење о упису у предшколску установу „Бошко Буха“ Инђија за радну 2022/2023. годину

Одлука о упису деце у предшколску установу“Бошко Буха“ у Инђији за радну 2022/2023. годину

Правилник о изменама и допунама Правилника о упису деце за 2020/2021. годину

Измена Правилника о изменама и допунама Правилника о упису деце за 2020/2021.годину

Правилник о упису

Одлука о упису

Обавештење о упису деце и захтев за упис можете преузети на следећим линковима:

Обавештење о упису деце у предшколску установу

Захтев за упис деце у  предшколску установу