Библиотека

Some content here depending on data type

Библиотека у вртићу и љубав према књизи

На самом уласку у вртић погледом на десно ћете уочити натпис „Библиотека за децу, родитеље и васпитаче“, ту се налази скривена ризница блага писане речи. Мала али са пуно наслова прилагођених деци предшколског узраста, али и стручна литература намењена васпитном особљу и родитељима. Библиотеке су куће укупног људског памћења . У њима се укрштају различите културе и језици. У њима се уједињују духовне вредности. У њима мирују речи и реченице, али се никад не може предвидети када ће доћи у наш живот. Библиотеке као моћни центри информација темељне су одреднице сваке националне културе. Оне су велика тајна. Библиотеке су ученима култна места, а неукима мртво море. Посебна одговорност библиотеке је да још у раном узрасту код деце успе развијати ентузијазам и занимање за знање и читање. Знање и читање представљају виталне елементе у развоју њихове личности током живота. Задовољан корисник овог узраста је одличан промотер библиотечких услуга који подстиче своје вршњаке, родитеље и околину на коришћење библиотеке.

Иако деца не знају да читају, књиге им долазе у руке од најмлађег узраста у виду сликовница са тврдим корицама како се не би оштетиле. Већ тада их треба учити како да препознају где је њихов почетак, а где крај, како се окрећу странице и чува књига, према њиховим могућностима (касније ће усвојити термине, као што су корица, страница, поглавље, увод, садржај и сл.) , али најважније од свега је да деца заволе књигу као свог најбољег пријатеља.

У кутку библиотеке у радним собама дечијег вртића, деца се навикавају да разгледају-„читају“ и везују се за одређен простор намењен за ту сврху, што ће им касније бити потребно као корисницима праве библиотеке.

Правила која сваком детету треба објаснити су:
*Свако од њих може да узме књигу коју одабере и користи је док жели,
*Није добро да се књиге нагомилавају једна преко друге, разбацују или вуку по поду,
*После употребе враћати књиге на место,
*Књигу узимати само опраним рукама,
*Књигу разгледати на столу а не на коленима,
*Не шарати по књигама и не савијати странице,
*Оштећење на књизи одмах поправити.

Из богатог фонда централне библиотеке у објекту „Сунце“ (7800 наслова) издвајамо:
За децу бајке, басне, разних аутора и издавачких кућа, поучне приче, откривалице, преклапалице, енциклопедије , литературу педагошко –психолошку, методичке приручнике…за васпитаче, стручне сараднике и родитеље.

Чекамо Вас да заједно откривамо царство писане речи, и развијамо љубав према књизи!

Библиотекар Бранка Мандић

ЧИТАОНИЦА-ПРИЧАОНИЦА