Програми

Годишњи план рада за 2023/2024. годину

Годишњи план рада за 2022/2023 годину

Годишњи план рада за 2021/2022. годину

Годишњи план 2020/2021

Извештај о извршењу Годишњег плана рада за 2022/2023. годину

Извештај о извршењу Годишњег плана рада за 2021/2022. годину

Извештај о извршењу Годишњег плана рада за 2020/2021

Извештај о извршењу Годишњег плана рада за 2019/ 2020.

Годишњи план 2019/2020

Оперативни план ПУ“Бошко Буха“ Инђија

Оперативни план ПУ“Бошко Буха“ Инђија за 2021/2022. годину

Европски развојни план ПУ“Бошко Буха“ Инђија