Опште

Vrtić

       ПУ „Бошко Буха“  основана је давне 1978. године са седиштем у улици Душана Јерковића 17а у Инђији.

      Делатност установе је васпитање и образовање деце предшколског узраста, у складу са  Основама програма предшколског васпитања и образовања, симболично названим „Године узлета“.

      Ми смо предшколска установа у којој се свако дете  осећа добродошло, препознато и прихваћено у својој различитости, давањем на важности њиховим свакодневним искуствима у процесу учења. Подршка учењу и развоју деце остварује кроз заједничко учешће деце  и одраслих у ситуацијама и догађајима који за њих имају смисла.

      Васпитно-образовни рад се остварује у девет објеката Установе и у седам издвојених одељења у просторима Основних школа на територији општине Инђија.

Објекти Установе су:

 • „Сунце“ и „Лабуд“ – Инђија
 • „Маслачак“ – Бешка
 • „Сунцокрет“ – Нови Карловци
 • „Цврчак“ – Крчедин
 • „Пчелица“ – Нови Сланкамен
 • „Бамби“ – Марадик
 • „Ђурђевак“ – Чортановци
 • „Бубамара“ – Љуково

Издвојена одељења су:

 • при ОШ „Душан Јерковић“ – Инђија
 • при ОШ „Петар Кочић“ – Инђија
 • при ОШ „ован Поповић“ Инђија
 • при ОШ „Браћа Груловић“ – Бешка
 • при ОШ „22. јул“ – Крчедин
 • при ОШ „Слободан Бајић Паја“- Нови Карловци
 • при ОШ „ Др Ђорђе Натошевић“ – Нови Сланкамен

          У радној 2023/2024. години, редовни програм се  реализује у  69 васпитних група које броје 1711 деце, од тога је

 • 10 група полудневног боравка са уписаних 220 деце
 • 59 група целодневног боравка са уписаних 1491 дете

Од 59 васпитних група целодневног боравка, 10 група су деца узраста 1-3 године, у које је уписано 201 дете, 37 група од 3 до 5,5 година са 1033 деце и  12 група пред полазак у школу са уписаних 257 деце. Установа је ове радне године била спремна за пријем деце старости од шест месеци, али није било заинтересованих родитеља за упис деце тог узраста.

           Васпитно-образовни рад у групама пред полазак у школу остварује се у 18 група које броје 441 дете, од тога је:   

 • 8 група полудневног боравка са уписаних 184 деце
 • 12 група целодневног боравка са уписаних 257 децe

          Установа поред редовног програма реализује друге, различите облике и програме васпитно-образовног рада у циљу унапређивања квалитета васпитно-образовног рада, повећања обухвата деце, ширења разноврсности програмске понуде у складу са потребама породице и деце и специфичностима локалне заједнице. То су :

 • Читаоница-причаоница