Јавне набавке

План јавних набавки за 2023. годину

Измена Плана јавних набавки за 2022. годину

Измена и допуна Плана јавних набавки за 2022. годину

План јавних набавки за 2022. годину

План јавних набавки за 2021. годину

Измена Плана јавних набавки за 2020. годину

План јавних набавки за 2020. годину

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ У 2023. ГОДИНИ

Кломпе за запослене

Позив за достављање понуда

Образац понуде

ЈАВНЕ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Услуга интернета за објекат „Сунцокрет“ у Новим Карловцима

Позив за достављање понуда

Образац понуде

Обавештење о додели уговора

Рачунарска опрема

Позив за достављање понуда

Техничка спецификација за Рачунарску опрему

Образац понуде

Обавештење о издавању наруџбенице

Услуга интернета

Позив за достављање понуда

Образац понуде – Услуга интернета

Обавештење о додели уговора

Санација зидова кухиње у вртићу „Невен“

Позив за достављање понуда

Образац структуре цене

Обавештење о издавању наруџбенице

Играчке за децу

Позив за достављање понуда

Образац структуре цене

Обавештење о издавању наруџбенице

Униформе за запослене

Позив за достављање понуда

Обавештење о издавању наруџбенице

Microsoft Office пакети

Позив за достављање понуда

Услуга инсталације рачунарске мреже у новом објекту

Позив за достављање понуда

Обавештење о издавању наруџбенице

Играчке

Позив за достављање понуда

Прилог – табела

Обавештење о издавању наруџбенице

ЈН бр. 1/2020 – Рачунарска опрема

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈН бр. 2/2020 – Остали прехрамбени производи

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈН бр. 3/2020 – Осигурање имовине, запослених и возила

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈН бр. 4/2020 – Електрична енергија

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈН бр. 5/2020 – Средства и прибор за одржавање хигијене

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору – Партија 1

Обавештење о закљученом уговору – Партија 2

ЈН бр. 6/2020 – Горива и мазива

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈН бр. 7/2020 – Лабораторијско испитивање запослених, намирница и предмета, дезинсекција и дератизација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈН бр. 8/2020 – Канцеларијски материјал

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈН бр. 9/2020 – Храна, намирнице и вода

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена 1

Измена 2

Измена 3

Појашњење 1

Појашњење 2

Појашњење 3

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту – Партија 6

Обавештење о закљученом уговору – Партија 1

Обавештење о закљученом уговору – Партија 2

Обавештење о закљученом уговору – Партија 3

Обавештење о закљученом уговору – Партија 4

Обавештење о закљученом уговору – Партија 5

Обавештење о закљученом уговору – Партија 7

Обавештење о закљученом уговору – Партија 8

Обавештење о закљученом уговору – Партија 6

ЈН бр. 10/2020 – Осигурање деце

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору