Документа

Јавни оглас

Образац пријаве за учешће на јавној лицитацији

Одлука о додели дидактичких средстава

Одлука о додели дидактичких средстава за 2021/2022. годину

Одлука о додели дидактичких средстава за 2022/2023. годину

Завршни рачун за 2020. годину

Биланс стања актива у периоду од 01.01.2020. године до 31.12. 2020. године

Годишњи финансијски извештај за 2020. годину

Финансијски план за 2021. годину

Финансијски план за 2021. годину  3. ребаланс

Обрачун за програмски буџет за 2021. годину 3. ребаланс

Информатор о раду

Подаци о броју запослених у ПУ“Бошко Буха“ Инђија

Подаци о броју запослених у ПУ“Бошко Буха“ Инђија

Финансијски план за 2023. годину

Финансијски план за 2023. годину

Завршни рачун за 2022.годину

Извештаји уз завршни рачун за 2022. годину

Одлука Скупштине Општине Инђија о бесплатном боравку деце

Финансијски план за 2022. годину

Финансијски план за 2022. годину

Измене финансијског плана за плана за 2022. годину

Одлука о изменама и допунама финансијског плана за 2022.годину ребаланас II

Финансијски план за 2022. годину, III ребаланс

Образац за програмски буџет

Прилог

Правилник о изменама и допунама Правилника о упису деце у ПУ“Бошко Буха“ Инђија