Документа

Јавни оглас

Образац пријаве за учешће на јавној лицитацији

Финансијски план

Финансијски план за 2024. годину

Финансијски план ПУ“Бошко Буха“ за 2024. годину

Финансијски план за 2023. годину

Одлука о изменама и допунама Финансијског плана за 2023. годину

Завршни рачун за 2023. годину

Извештај уз завршни рачун за 2023. годину

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана за 2023. годину

Ребаланс Финансијског плана за 2023. годину

Финансијски план за 2023. годину

Финансијски извештај за 2022. годину

Завршни рачун за 2022.годину

Извештаји уз завршни рачун за 2022. годину

Одлука Скупштине Општине Инђија о бесплатном боравку деце

Финансијски план за 2022. годину

Финансијски план за 2022. годину

Измене финансијског плана за плана за 2022. годину

Одлука о изменама и допунама финансијског плана за 2022.годину ребаланас II

Финансијски план за 2022. годину, III ребаланс

Образац за програмски буџет

Прилог

Правилници

 

Правилник о организацији и систематизацији послова у ПУ“Бошко Буха“ у Инђији

Правилник о организацији и систематизацији послова у ПУ“Бошко Буха“

Правилник о раду библиотеке ПУ“Бошко Буха“ Инђија

Правила понашања у Установи

План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности деце

Правилник о изменама и допунама Правилника о упису  деце у ПУ“Бошко Буха“ Инђија

Процедуре за фотографисање, снимање и начин коришћења техничке опреме у ПУ“Бошко Буха“Инђија

Правилник о изменама Правилника о мерама, начину и поступку заштите и безбедности деце у ПУ“Бошко Буха“ у Инђији

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности деце предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о упису деце у ПУ“Бошко Буха“ Инђија