Сарадња са породицом

Онлајн саветовалиште за родитеље мале деце са развојним тешкоћама

Београдски психолошки центар је основао бесплатно онлајн саветовалиште за родитеље деце са тешкоћама у развоју. Саветовалиште је намењено родитељима деце до седам година. Уколико познајете родитеље за које мислите да би им била корисна бесплатна услуга дефектолога,психолога,нутриционисте, социјалног радника, педијатра, медицинске сестре васпитача или физиотерапеута,молимо вас да им проследите овај линк: https://odrastanje.rs/online-savetovaliste-za-roditelje-male-dece-sa-razvojnim-teskocama/.

Заинтересована особа треба да изабере термин и стручњака преко линка: https://bpcsavetovaliste.simplybook.it/v2/ и да у договорено време ступи са стручњаком у контакт. Све је бесплатно и подршка није ограничена на један сусрет већ један родитељ може имати више прилика за разговор са једним или са више стручњака. Такође, подршка није намењена само родитељима деце са тешкоћама већ и свим другим родитељима који наилазе на одређене изазове у одрастању своје деце.

ПРЕПОРУКЕ ЗА ПОДРШКУ РАЗВОЈУ ДОБРОБИТИ ДЕТЕТА

• Поштујте, штитите и заступајте права детета.

• Покажите му да га волите.

• Не радите уместо детета оно за шта је узрасно само способно (облачење, обедовање…)

• Омогућите му да прави изборе

• Допустите му да погреши, подржите га да исправи грешке без критиковања и проповедања

• Негујте снаге породице (блискост, радозналост, прилагођавање, респонзивност…).

• Брините о својој добробити, планирајте време за одмор, забаву, дружење…

• Будите му пример како да негује здраве стилове живота и брине о свом здрављу.

• Васпитавајте дете љубављу и успостављањем правила, без кажњавања.

• Покажите му својим примером како да јасно изражава мисли и осећања, саслуша друге и решава сукобе на конструктиван начин.

• Обезбедите разноврсне прилике и материјале за игру и учење у кући и ван куће.

• Играјте се, истражујте, и стварајте заједно!

• Подстичите дружење са вршњацима.

• Покажите детету како да уважава друге и опходи се са вршњацима и одраслима.

• Покажите му како да брине о животињама и природи.

РАЗЛИЧИТОСТ НАС ОБОГАЋУЈЕ

Свако од нас је различит, јединствен на свој начин.

Разлике у васпитању и образовању, као и разлике у информацијама којима смо изложени стварају наша уверења, ставове или стереотипе. Како бисмо разумели друге, потребно је кренути од себе и запитати се:

 • Како ми прихватамо различитост?
 • Колико смо толерантни када се ради о туђим мишљењима?
 • Како говоримо о другима који су другачији од нас?

Прихватање различитости значи разумети у чему смо слични, у чему смо различити и односити се према свима с поштовањем  и разумевањем без обзира на разлике.

Деца су свесна различитости од најранијег узраста. Они уочавају разлике, уопштавају оно што виде на све припаднике одређене групе и доносе закључке о томе да сви припадници те групе имају баш те карактеристике.

Опажање различитости и процес генерализације  је природан и очекиван развојни процес али стварање негативног односа према различитостима то  није. Њихов став према разликама зависи од ставова одраслих с којима су деца у контакту.

С обзиром на то да се однос према различитостима учи од одраслих, породица и васпитачи у предшколској установи имају задатак да моделују понашање и ставове који шаљу поруку да су различитости пожељне и да су оне прилика за учење.

Како се подстиче уважавање различитости ?

 • Разговарајте са децом о сличностима и разликама које постоје међу њима, укључите децу у ситуације у којима је присутна разноликост
 • Вреднујте различитости као позитивне кроз јасну поруку која се шаље деци да је у реду бити различит
 • Одаберите приче, књиге, музику, играчке и игре које осликавају вредности разлика
 • Помозите детету да упозна порекло своје породице
 • Учите заједно са децом о другим културама, обичајима, језицима
 • Подстичите развој емпатије за положај и ситуацију других особа
 • Подржавајте различите перспективе,увек питајте мисли ли неко другачије и због чега
 • Укључите децу у процес доношења одлука,покажите им да уважавате њихово мишљење
 • У окружењу која уважава различитости свако дете развија осећај припадности и има осећај да се његова личност уважава.

Текст преузет са семинара:

„Живети различитост у вртићу“

Организатор програма је ЦИП-Центар за интерактивну педагогију који је у оквиру пројекта „Школице живота“ реализовао онлајн обуку за васпитно – образовно особље у нашој установи. Око 30 васпитача су похађањем овог семинара имали прилику да анализирају своју праксу, размишљају о постојећим стереотипима и предрасудама о деци и њиховим породицама и начинима како исти утичу на активности са децом, њихов развој и учење.

Унапредимо услове за развој и учење деце

Поштовани родитељи,

Као подршку раду предшколске установе са породицама на даљину, ЦИП -Центар за интерактивну педагогију је креирао три брошуре за породице, уз подршку УНИЦЕФ-а, у сарадњи са МПНТР.

Брошуре можете погледати на постављеним линковима,а веома нам је важно да добијемо од Вас повратне информације и да попуните упитник који је постављен испод сваког линка са брошурама.

Са жељом да заједно унапредимо услове за развој и учење деце.

Пандемија корона вируса Ковид-19 је изазвала велике промене у начину живота,рутинама,социјалним односима и материјалној сигурности породице.

Подршка породици у остваривању њене васпитне функције и психо-социјална подршка породицама које се суочавају са животним изазовима су значајан аспект рада предшколске установе. 

Подршка је потребна свим породицама,те су брошуре креиране са следећим темама:

1. Добробит деце предшколског узраста-стварање услова да расту здрава, задовољна и оснажена да се конструктивно носе са изазовима

2. Социјално-емоционално учење

3. Васпитање пружањем подршке и успостављањем правила

Важно је прочитати брошуре и применити садржаје из брошура,и послати васпитачима повратне информације о корисности и применљивости брошура.

Линкови ка брошурама

 1. Добробит деце предшколског узраста

Брошура

Упитник о брошури

2. Васпитање пружањем подршке и успостављањем правила

Брошура

Упитник о брошури

 1. Социјално-емоционално учење деце предшколског узраста:
  Брошура

Упитник о брошури

Радна акција у вртићу „Ђурђевак “ у Чортановцима 03.10.2018.

У договору са родитељима деце, васпитачи вртића „Ђурђевак“ су организовали радну акцију уређења дворишта вртића. Родитељи и васпитачи су обезбедили материјал за рад, и заједно уредили и освежили двориште вртића новим садржајима. Од старих гума су направљене столице за децу, гуме су напуњене песком, на бетону су фарбом исцртани разни садржаји за дечију игру. У плану је још радних акција како би се средило степениште, поправио избетонирани део и поставка дрвеног возића.

СВЕТСКИ ДАН ПОРОДИЦЕ ОБЕЛЕЖЕН У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „БОШКО БУХА“

ОБЈЕКАТ „СУНЦЕ“

Деца и васпитачи старијих васпитних група објекта“Сунце“, прошетала су центром града и нашим суграђанима поклањала цртеже породице са цитатима познатих књижевника и мислилаца…

Дан породице у објекту „Бамби“ Марадик

Родитељ у групи, детета А.Р. из мешовите групе, поводом обележавања Светског дана породице 15.05.2018.

Обележавање Дана породице у објекту „Невен“

              

Уређење терасе Монтесори групе

Родитељи деце која похађају Монтесори групу у објекту“Сунце“ обогатили су и улепшали терасу дечијег боравка најразличитијим врстама баштенског цвећа…

„Спортске игре за децу и родитеље“ – „Спортска олимпијада за очеве“

Манифестација, организована 28. априла 2018. године, у објекту „Маслачак“ у Бешки од стране васпитача средње васпитне групе Радославе Војновић и Маје Момировић у сарадњи са школицом спорта „Спортић“. Манифестација је одржана на спортском терену ФК Хајдук, где је 16оро очева са својом децом учествовало у осам такмичарских игара.