Различити облици и програми васпитно – образовног рада

Основна делатност предшколске установе реализије се кроз редовне облике рада (целодневне и полудневне) чија је функција свеобухватна нега, васпитање и образовање, а заснива се на Основама програма предшколског васпитања и образовања.

            Установа, поред редовних, реализује и друге, различите облике и програме васпитно-образовног рада у циљу унапређивања квалитета васпитно-образовног рада, повећања обухвата деце, ширења разноврсности програмске понуде у складу са потребама породице и деце и специфичностима локалне заједнице.

            Установа остварује своју делатност кроз различите облике и програме васпитно-образовног рада са сврхом:

  • подршке добробити детета кроз квалитетно васпитање и образовање које пружа једнаке могућности за учење и развој
  • подршке и пружања могућности и прилика породицама да бирају облик и програм на основу својих потреба
  • стварања могућности да предшколска установа и друга окружења у локалној заједници постану места заједничког учешћа деце и одраслих
СПОРТИЋ
ЧИТАОНИЦА – ПРИЧАОНИЦА
ЕКОЛОГИЈА