Здравствена заштита

Здравствена заштита деце се остварује кроз инструктивни и превентивни рад са медицинским сестрама и васпитачима кроз праћење непосредно превентивног и здравственог рада и неге. Такође се спроводи инструктивни и превентивни рад са техничким и кухињским особљем.

Знање о дечијем расту и развоју помажу одраслима да разумеју дечије различите и бројне потребе. У циљу обезбеђивања квалитетног васпитног програма васпитачи су:

  • увек свесни здравствене ситуације сваког детета и свих промена у тој ситуацији;
  • бележе и подносе извештај другим васпитачима и родитељима о индивидуалним потребама сваког детета и његовим могућим незгодама;
  • придржавају се писаних здравствених процедура и правила.

Сваког јутра, када пожеле добродошлицу детету, васпитачи праве кратак „здравствени преглед“, спремни су на могуће промене понашања детета – промене везане за степен активности, дисајне проблеме, свраб, натечености, модрице, ране, запушен нос, проблеме са видом или слухом.

За свако дете се бележе подаци који укључује следеће:

  • потпуну здравствену евалуацију од стране стручњака;
  • податке о имунизацији;
  • списак свих лекова које дете тренутно узима;
  • информације о особама са којима можемо ступити у контакт у случају хитне ситуације;
  • имена особа које су овлашћене да заступају дете;
  • алергије, хроничне болести и развојни проблеми.

Коришћење здравствених радника као извора знања

Васпитачи и друго особље у вртићу су упознати са локацијама најближих болница, лекара и Домова здравља. Здравствене установе поможу у прављењу водича и процедура за болесну децу и најчешће су спремне да помогну око обуке васпитача и родитеља. Болнице, школе, клинике или неке друге установе у оквиру локалне заједнице могу такође обезбедити особље, додатне информације или помоћ различите врсте. Васпитачи не морају да буду стручњаци у свим подручијима здравствене неге, али је потребно да знају изворе помоћи у локалној заједници- здравствене стручњаке, лекаре, родитеље, нутриционисте, или неке друге здравствене раднике који могу помоћи породицама.