ОСНОВЕ ПРОГРАМА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

 

        ПУ  „Бошко Буха“ од септембра 2022. године примењује у раду новe Основе програма предшколског васппитања и образовања ( у даљем тексту Основе програма).

         Основе програма симболично назване „Године узлета“  је документ којим се дефинише концепција васпитања и образовања предшколске деце. Оне препознају значај предшколског доба у развијању способности за целоживотно учење, као што су : самопоуздање, отвореност, радозналост, истрајност, отвореност и креативност.

 

 

НАЈВАЖНИЈИ АСПЕКТИ НОВЕ ПРОГРАМСКЕ КОНЦЕПЦИЈЕ
ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ОСНОВА ПРОГРАМА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
ПРИНЦИПИ РАЗВИЈАЊА РЕАЛНОГ ПРОГРАМА