Адаптација у вртићу

Партнерство родитеља и вртића је од изузетне важности за развој деце која су укључена у предшколско васпитање и образовање. Упознавање контекста у којем је дете расло и развијало се пре поласка у вртић и упознавање родитеља са конктекстом вртића, најбоље се ствара боравком родитеља у групи, а доприноси квалитетним условима за развој детета.