Дијагностика и процена стања стопала код деце предшколског узраста

Анализа стопала је вршена методом плантограма која подразумева отисак стопала и распоред сила тежине на стопало који се добија током нормалног хода испитаника. Анализира се распоред масе тела на свод стопала током статичких и динамичких функција. Резултати испитивања у 26 васпитних група односно 413 деце су: добар свод 54% и спуштен свод 45%.

Сарадник за физичко васпитање – Бранко Поповић