ДОБА ДИГИТАЛНЕ КУЛТУРЕ И ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Научно-технолошка знања и начини њихове примене се убрзано развијају и тешко је замислити како ће свет изгледати за 20 година, која ће знања бити потребна, која занимања ће нестати а која нова ће се појавити. Оно што сигурно знамо је да ће данашња предшколска деца тада бити млади људи који ће се запошљавати, бринути о својим породицама, стицати нова знања…То је један од разлога што одрасли имају одговорност да, водећи рачуна о деци и контексту у којем одрастају, заједно са њима уче, истражују и користе могућности дигиталног света, али и стичу и шире навике његовог безбедног коришћења.

Мало је одраслих који деци најранијег узраста представњају дигиталну технологију као алат за учење и стварање и деце која имају искуство са дигиталном технологијом као алатком за проширивање знања о свету, креативност, стваралаштво, сарадњу, откривање и решавање проблема.Такво искуство је управо оно што би се, уз подршку васпитача и родитеља, морало осмишљено и постепино остваривати у дечјем вртићу.

Уместо игнорисања дигиталне стварности у којој живе данашња деца и дечје радозналости за дигитално, потребно је да пронађемо одговоре на питање „Како?“, „Када?“ и „Колико?“ употребљавати дигиталну технологију у раду са најмлађима.

У супротном, ако се овим питањима и темама не бавимо, то би значило да остављамо децу да се скоро самостално сналазе у дигиталном свету. На тај начин би се широм отворила врата небезбедној, некритичкој употреби технологија и у породици и у вртићу.

Текст преузет са семинара:

 „Откривање дигиталног- Креативна и одговорна примена дигиталне технологије у вртићу“

Аутори:

Весна Златаровић, мастер психологије и  Наташа Анђелковић, васпитач

Организатор програма је ЦИП-Центар за интерактивну педагогију који је у оквиру пројекта „Школице живота“ организовао обуку за васпитно – образовно особље у нашој установи.

Око 60 васпитача су похађањем овог семинара унапредили своје компетенције коришћења дигиталне технологије у складу са принципима одговорне, безбедне и креативне примене у васпитно-образовном раду.

Учесници семинара су након примене знања у васпитно-образовној пракси на онлајн супервизијском састанку oдржаном 03.02.2021. године развили дискусију о изазовима у раду и промишљали о даљим корацима у интегрисању дигиталних технологија у раду са децом и документовању праксе.