„Године узлета“

  ГОДИНЕ УЗЛЕТА“

Нове основе програма предшколског васпитања и образовања

Симболично назване „Године узлета“, нове основе програма предшколског васпитања и образовања препознају значај предшколског доба у развијању способности за целоживотно учење као што су самопоуздање, отвореност, радозналост, истрајност, отпорност и креативност.

Оне промовишу програме који настају кроз заједничко учествовање, у простору који је инспиративан и провокативан за дете и где оно може слободно да истражује, испробава, да промишља, да се игра, да сарађује са другима, и упознаје свет око себе.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ДЕТЕ СТИЧЕ

У новом програму деца уче да буду самостална, да се сналазе у различитим ситуацијама, да преузимају одговорност, уче да на сигуран начин истражују своје окружење, да прихватају друге и буду прихваћена. Деца се подстичу да примећују свет око себе, да уочавају детаље, да постављају питања и да буду креативна. Деца учешћем у заједници вршњака, вртића и локалној заједници уче да буду одговорна према себи, другима и окружењу и да  доприносе заједницама у које су укључена. Деца упознају различите културе и стичу знања из различитих области, развијају различите врсте почетне писмености и креативне начине на које прерађују своје доживљаје, мишљење, идеје и сазнања.

НАЈВАЖНИЈИ АСПЕКТИ У ОСНОВАМА ПРОГРАМА

КВАЛИТЕТ ОДНОСА – дете остварује добробит кироз односе који се развијају са физичким окружењем, вршњацима и одраслима у реалним ситуацијама делања и представљају покретаче његовог развоја и учења.

ЗНАЧАЈ ПРОСТОРА – простор постаје инспиративно и провокативно окружење у којем се деца играју, истражују, сарађују и уче. Он је неодвојив део програмске концепције и због тога васпитач треба да посвећује пажњу његовом сталном развијању, обогаћивању и осмишљављњу.

УЧЕЊЕ КРОЗ ИСТРАЖИВАЊЕ И ИГРУ  –  у односима са васпитачима и вршњацима кроз игру и животне ситуације, дете се подстиче да истражује, промишља, испробава, пита и активно учествује у свом учењу и развоју.

САРАДЊА ПОРОДИЦЕ И ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ –  сарадња са породицом се заснива на узајамној подршци која се остварује кроз повезивање, успостављање поверења, дијалога и сарадње. Вртић као део локалне заједнице, активно учествује, сарађује и доприноси у активностима од заједничког интереса.