ОБАВЕШТЕЊЕ О БЕСПЛАТНОМ БОРАВКУ ДЕЦЕ

Поштовани родитељи,

Обавештавамо Вас да ће од 01.01.2023. године боравак за сву децу уписану у нашу установу бити бесплатан.

Позивамо родитеље да благовремено, до 15. јануара 2023. године измире све своје обавезе и дуговања према установи ( закључно са децембром 2022. године) након чега ће се приступити закључењу новог уговора између родитеља и установе, због промењеног начина финансирања, односно због бесплатног боравка деце у установи.

Обавештавамо Вас да ћете као и до сада имати обавезу да редовно и благовремено правдате одсуство Вашег детета, како не бисмо били принуђени да исписујемо децу која изостају а чији родитељи нису благовремено оправдали одсуство детета и како би спречили  „чување“ места за децу која неоправдано изостају.

Управа ПУ „Бошко Буха“ Инђија