Обавештење о остваривању права на бесплатан боравак у установи!

     Као и до сада право на бесплатан боравак детета у установи имају свако треће, четврто и пето  дете по реду рођења, деца која се налазе у хранитељским породицама, корисници новчане социјалне помоћи и деца са сметњама у психофизичком развоју.

Сва обавештења и документацију о остваривању права на бесплатан боравак можете преузети овде.