ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „БОШКО БУХА“ ИНЂИЈА

Упис деце за радну 2022/2023. годину у ПУ „Бошко Буха“ Инђија почиње 01.априла и трајаће до 30.априла 2022. године.

Пријаве за упис могу поднети родитељи за децу која су рођена:

  • у периоду од 01.03.2017. до 01.03.2022. године ( за упис у вртић)
  • у периоду од 01.03.2016. до 28.02.2017. године (за упис у обавезни припремни предшколски програм)

Упис ће се обављати електронски, путем Портала еУправа, услуге еВртић.

Родитељи који нису у могућности да електронски поднесу пријаву, могу физички поднети захтев у објекту „Сунце“ у улици Душана Јерковића 17а, Инђија, сваког радног дана од 800 до 1400 часова.

Родитељи који нису сагласни да предшколска установа прибави документацију службеним путем, потребно је да приложе следећу документацију:

  • извод из матичне књиге рођених за дете које се пријављује за упис као и за сву децу из породице са више деце,
  • потврда о пребивалишту за дете (издата од МУП-а),
  • потврда о здравственој способности детета издата од изабраног педијатра Дома здравља,
  • потврда о радном статусу родитеља и копија МА обрасца ПИО фонда (издаје послодавац)

                                                                                    Комисија за упис