ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ У ПУ“БОШКО БУХА“ИНЂИЈА ЗА РАДНУ 2020/2021. ГОДИНУ

На основу препорука МПНТР, у вези спровођења уписа деце у ПУ, обавештавамо Вас следеће:

УПИС ПОЧИЊЕ 1.04.2020. И ТРАЈАЋЕ ДО 15.05.2020. ГОДИНЕ.

Пријаве за упис могу поднети родитељи за децу која су рођена:

– у периоду од 1.03.2015. до 1.03.2020.год. (за упис у вртић)

– у периоду од 1.03.2014. до 29.02.2015.год. (за упис у обавезни припремни предшколски програм).

Упис ће се обављати електронски, путем Портала еУправа, услуге еВртић.

Родитељи који нису у могућности да електронски поднесу пријаву, могу физички поднети захтев у објекту „Сунце“ у улици Душана Јерковића 17а, Инђија, сваког радног дана од 8.00 до 12.00 часова.

Родитељи који нису сагласни да ПУ прибави документацију службеним путем, потребно је да приложе следећу документацију:

  • извод из матичне књиге рођених за сву децу у породици
  • потврда о пребивалишту за дете
  • потврда о запослењу за родитеље и копија МА обрасца

Захтев за упис деце у предшколску установу можете преузети овде