ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ У ПУ“БОШКО БУХА“ИНЂИЈА ЗА РАДНУ 2021/2022. ГОДИНУ

Oбавештавамо Вас следеће:

УПИС ПОЧИЊЕ 1. 04. 2021. И ТРАЈАЋЕ ДО 30. 04. 2021. ГОДИНЕ.

Пријаве за упис могу поднети родитељи за децу која су рођена:

– у периоду од 1.03.2016. до 1.03.2021.год.  (за упис у вртић)

– у периоду од 1.03.2015. до 29.02.2016.год. (за упис у обавезни припремни предшколски програм).

Упис ће се обављати електронски, путем Портала еУправа, услуге еВртић.

Родитељи који нису у могућности да електронски поднесу пријаву, могу физички поднети захтев у објекту „Сунце“ у улици Душана Јерковића 17а, Инђија, сваког радног дана од 8.00 до 14.00 часова.

Родитељи који нису сагласни да ПУ прибави документацију службеним путем, потребно је да приложе следећу документацију:

– извод из матичне књиге рођених за сву децу у породици

– потврда о пребивалишту за дете

– потврда о запослењу за родитеље и

– копија МА обрасца

-очитана лична карта родитеља

НАПОМЕНА:Родитељи деце која су била на листи чекања, такође су у обавези да пријаве дете за нову радну 2021/2022. годину