ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ У ВРТИЋ

Конкурс за упис деце у вртић за 2023/2024. годину почиње 1. априла 2023. године и трајаће цео месец.

Сви захтеви поднети до расписивања конкурса престају да важе са расписивањем истог за 2023/2024. годину, па уколико дете није примљено у радној 2022/2023. години потребно је поново поднети захтев у току трајања конкурса.

Сва обавештења о упису и потребну документацију можете преузети на следећем линку:

http://vrtic-indjija.rs/kako-upisati-dete/