ОБНОВА УПИСА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „БОШКО БУХА“ИНЂИЈА

Обавештавају се родитељи да ће се у периоду од 26.03.- 06.04.2018. године вршити

                                                       ОБНОВА УПИСА ДЕЦЕ 

у целодневни боравак за радну 2018/2019 годину,за све објекте ПУ“Бошко Буха“ Инђија.

Обнова уписа врши се код васпитача уз достављање:

– попуњеног обрасца -Захтева за обнову уписа детета(узети образац од васпитача)

– потврде о измирењу обавеза за боравак детета у Установи(потврде се издају у рачуноводству од 20.03.2018.године)