ОПРЕМЉЕНО ДВОРИШТЕ ОБЈЕКТА“БАМБИ“ У МАРАДИКУ

Двориште објекта „Бамби“ у Марадику опремљено је новим справама и опремом за игру деце.

Двориште је опремљено и усклађено са Правилником о безбедности дечјег игралишта.