Школице живота

ПРОЈЕКАТ „ШКОЛИЦЕ ЖИВОТА- ЗАЈЕДНО ЗА ДЕТИЊСТВО“ -ЉУКОВО

 

Установа учествује као партнерска организација у реализацији пројекта на републичком нивоу„Школице живота- заједно за детињство“ у сарадњи са Фондацијом Новак Ђоковић и Центром за интерактивну педагогију.

Пројекат се реализује у  објекту  „Бубамара“ у Љукову који је адаптиран за две васпитне групе полудневног трајања, припремну и групу деце узраста од 3 до 5,5 година. Према потписаном уговору о донацији од 08.11.2019. године,  укупна вредност пројекта износи 8,183,000.00 динара, у оквиру којег је фондација обезбедила 6.182,000.00 динара, и то : 3.500.000,00 динара за грађевинске радове, за опремање простора неопходним намештајем, дидактичким средствима и потрошним материјалом обезбеђено је 1.100.000,00 динара, док је просталих 1.582.000,00 динара намењено за обуке васпитача, менторинг и супервизију. Општина Инђија је као партнер узела учешће у износу 2.001.000,00 динара. Опремљено је и ограђено  дечије игралиште на површини oд 140 м2  испред објекта који користи наша установе у износу од 1.200.000,00 динара према уговору о донацији закљученом 14.02.2020. године.

На основу Акционог план имплементације пројекта који је креиран у сарадњи са ЦИП-ом реализоване су следеће активности:

-активности усмерене на адаптацију и упознавање деце и породица;

-по 30 запослених из реда ВО особља је прошло обуку „Подстицајно окружење у вртићу“, затим „Подршка развоју критичког мишљења на раном узрасту“ и онлајн семинар „Живети различитост у вртићу“;

– менторски састанци у јулу и октобру 2020.године у форми радионице са темом  „Истраживање персперктиве детета и развијање пројектног приступа учењу“, на којој смо промишљали о могућим перспективама развијања програма у Љукову и донели одлуку о покретању пројекта уређења дворишта што је у складу са тренутним интересовањима деце На другом састанку смо се бавили темом „Документовање“ из које је произишла „Прича о пројекту уређења дворишта.

ПРИЧА О ПРОЈЕКТУ УРЕЂЕЊА ДВОРИШТА