Предшколска онлајн заједница учења

Предшколска установа „Бошко Буха“ из Инђије се укључила у нови пројекат „Предшколска онлајн заједница учења-учимо и мењамо праксу“.

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију уз подршку УНИЦЕФ-а у сарадњи са МПНТР, су покренули пројекат који ће се реализовати на два нивоа:

1. Унапређивање стручних компетенција запослених у предшколским установама,

2. Подршка ПУ у раду са породицама.

Запослени ће путем хоризонталне размене са другим предшколским установама организовати онлајн сусрете/вебинаре у циљу размене искустава.

Подршка породици у остваривању њене васпитне функције и психо-социјална подршка породицама које се суочавају са животним изазовима, су значајан аспект рада предшколске установе.

Линкови са брошурама које су креиране за породице, биће доступни на сајту предшколске установе.