Пројекат Еко Башта

Фондација за заштиту животне средине „Јасен“ сваке године расписује конкурс за финансирање покретања баште у предшколским установама на територији АП Војводине, као места за васпитно-образовни рад са децом( најмање три предшколске установе). Једна од три предшколске установе је и наша установа, која је изабрана за финансирање баште у вредности од 20000 динара ове школске године. Основни циљ за овај пројекат је унапређивање и увођење нових метода у васпитно-образовном раду али и дуготрајну бригу и очување саме баште, као један од начина пробуђивања еколошке свести код деце.

Средства се финансирају за:

  • Усаглашавање образовања са практичним методама,
  • Неговање мултикултуралности, интеркултуралности и традиције међу децом,
  • Рад у природи, развијање еколошке свести код деце

Реализатори пројекта су васпитачи јаслене, мешовите и Монтесори групе у сарадњи са осталим васпитним групама у објекту „Сунце“.