Реализација пројекта ”Инђија/Ниш некад и сад и народи који су је/га обликовали“

Предшколска установа  „Бошко Буха“ у периоду од јануара до априла 2020. године реализовала је пројекат под називом  „Инђија/Ниш некад и сад и народи који су је/га обликовали“ у сарадњи са партнерском организацијом ОШ „Учитељ Таса“ из Ниша.

            Пројекат је подржан  од стране Националне асоцијације родитеља и наставника Србије, а у оквиру пројекта „ИКО клуб – превазилажење сегрегативног мултикултурализма – родитељи и наставници ка интеркултуралности“.

      Општи циљ пројекта је јачање отворености деце, родитеља и васпитача према културолошкој разноврсности кроз упознавање са историјом нашег града , док су специфични циљеви упознавање деце узраста 5 и 6 година са културама народа који су живели или живе у Инђији/ Нишу , укључивање родитеља и представника локалне заједнице у планирање и реализацију одређених пројектних активности и успостављање сарадње са партнерском организацијом ради размене информација о реализованим активностима учења у локалној средини путем друштвених мрежа .

      Носиоци пројектних активности били су деца, родитељи и васпитачи 8 припремних и старијих група ПУ „Бошко Буха“ кроз сарадњу са представницима локалне заједнице и представницима институција од значаја за реализацију активности у оквиру овог пројекта. Активности су реализоване кроз истраживање и упознавање различитих култура и заједница, које су позитивно вредноване, што доприноси развоју толерантних ставова и превенцији формирања стереотипа и предрасуда на каснијем узрасту.

Реализоване пројектне активности тим установе представиће на завршној онлајн конференцији 11.децембра 2020.године, и на тај начин разменити искуства и допринети важности овог пројекта заједно са осталим учесницима.

https://www.facebook.com/events/3601703183186294/