Резултати уписа деце у предшколску установу за 2021/2022. годину

Инђија

Објекат „Сунце“ старија јаслена група

Објекат“Сунце“ млађа јаслена група

Објекат“Сунце“ целодневни боравак

Објекат“Невен“ старија јаслена група

Објекат“Невен“ млађа јаслена група

Објекат“Невен“ целодневни боравак

Списак примљене деце која ће бити распоређена у новоизграђени објекат вртића и у дограђени простор објекта“Невен“

Почетак рада објеката се очекује током месеца септембра.

Деца пријављена за објекат“Сунце“ старија јаслена, млађа јаслена група и целодневни боравак.

Деца пријављена за објекат“Невен“ старија јаслена, млађа јаслена група и целодневни боравак.

Бешка

Објекат“Маслачак“ старија јаслена група

Објекат“Маслачак“ млађа јаслена група

Објекат“Маслачак“ целодневни боравак

Крчедин

Објекат“Цврчак“ целодневни боравак

Чортановци

Објекат“Ђурђевак“ целодневни боравак

Марадик

Објекат“Бамби“ целодневни боравак

Нови Сланкамен

Објекат“Пчелица“ целодневни боравак

Нови Карловци

Објекат“Сунцокрет“ целодневни боравак

Објекат“Сунцокрет“ полудневни боравак