Резултати уписа у припремни предшколски програм при школама ОШ“Јован Поповић“ Инђија и ОШ“Браћа Груловић“ Бешка

Након достављања допунске документације, Комисија за упис деце у предшколску установу је формирала листе деце уписане у целодневни, односно полудневни припремни предшколски програм при основним школама „Јован Поповић“ у Инђији и „Браћа Груловић“ у Бешки. У припремни предшколски програм у целодневном трајању примљена су деца чија оба родитеља су доставила тражене потврде о запослењу, као и деца самохраних родитеља или припадника других осетљивих категорија. Спискове деце можете погледати у прилогу .