РЕЗУЛТАТИ УПИСА У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА РАДНУ 2022/2023. ГОДИНУ

ИНЂИЈА

ОСНОВНА ШКОЛА“ЈОВАН ПОПОВИЋ“: ПОЛУДНЕВНИ БОРАВАК, ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК

ОСНОВНА ШКОЛА“ПЕТАР КОЧИЋ“: ПОЛУДНЕВНИ БОРАВАК, ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК

ОСНОВНА ШКОЛА“ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“: ПОЛУДНЕВНИ БОРАВАК, ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК

БЕШКА

ОСНОВНА ШКОЛА“БРАЋА ГРУЛОВИЋ“: ПОЛУДНЕВНИ БОРАВАК, ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК

КРЧЕДИН

ОСНОВНА ШКОЛА“22. ЈУЛ“

МАРАДИК

ППП ОБЈЕКТА“БАМБИ“

ЧОРТАНОВЦИ

ППП ОБЈЕКТА“ЂУРЂЕВАК“

НОВИ СЛАНКАМЕН

ППП ОБЈЕКТА“ПЧЕЛИЦА“

НОВИ КАРЛОВЦИ

ППП ОБЈЕКТА“СУНЦОКРЕТ“

ЉУКОВО

ППП ОБЈЕКТА“БУБАМАРА“

Рок за подношење приговора је 3 дана од дана објављивања спискова деце.