„Спорт је важан да би био здрав и снажан“

ПУ „Бошко Буха“ Инђија је укључена у национални пројекат под називом  „Спорт је важан да би био здрав и снажан“ који организује Спортски савез Србије и Савез за предшколски спорт и физичко васпитање Србије, а уз подршку Министарства омладине и спорта.

Програм има за циљ да се кроз посебно осмишљене физичке активности утиче на правилан развој деце и на повећање броја деце у спорту. Такође један од циљева програма јесте и да се пружи подршка васпитачима у реализацији физичких активности са иновативним и креативним вежбама, као и са новим идејама и начином реализације програма.

Промоција програма је одржана у објекту „Сунце“  05.04.2021. године када су инструктори Савеза за предшколски спорт и физичко васпитање заједно са децом кроз игру, одржали вежбе атлетике.

Према плану програма васпитачи ће заједно са децом у свим објектима наше установе реализовати вежбе гимнастике, атлетике, корективне и превентивне вежбе као и друге активности којима ће се подстицати рани разој деце предшколског узраста.