СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ

ПУ „Бошко Буха“ из Инђије је учествовала на стручним сусретима васпитача на Тари,  са циљем јачања компетенција васпитача кроз размену и искуство. Тема стручне конференције је била „Изазови у грађењу културе вртића као места заједничког живљења“. Грађење културе вртића је процес, вртић треба да се мења и усклађује са захтевима времена у ком функционише.