Важне информације у вези уписа деце у предшколску установу „Бошко Буха“

  • ПРИЈАВЕ ЗА УПИС У ВРТИЋ МОГУ СЕ ПОДНЕТИ : Од  01.04.2021. до 30.04.2021. електронским путем (Портал еУправа), или лично убацити у поштанско сандуче на главном улазу у објекат “Сунце“, у улици Душана Јерковића 17а, Инђија
  • ПОРОДИЦЕ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА ЧИЈА ДЕЦА ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА ИМАЈУ ПРАВО НА ПРИОРИТЕТАН УПИС У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА, А ЕЛЕКТРОНСКИ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ (деца из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања; деца самохраних родитеља; деца из социјално нестимулативних средина; деца са сметњама у психофизичком развоју, деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју; деца тешко оболелих родитеља;деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица; деца предложена од стране Центра за социјални рад; деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој) ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ДОСТАВЕ РЕЛЕВАНТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ КОЈОМ ДОКАЗУЈУ НАВЕДЕНИ СТАТУС НА МЕЈЛ АДРЕСУ: vrticupis@indjija.rs
  • КОНТАКТ ТЕЛЕФОН И ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПРЕДШКОЛСКЕ

УСТАНОВЕ:

             тел. 022/560-614 и 022/555-560

             email: vrtic@indjija.rs