ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ УПИСА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „БОШКО БУХА“

  1. ПРИЈАВЕ ЗА УПИС У ВРТИЋ МОГУ СЕ ПОДНЕТИ : ОД  01.04.2020.  ДО  15.05.2020.  ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ  (ПОРТАЛ еУПРАВА)
  2. ПОРОДИЦЕ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА ЧИЈА ДЕЦА ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА ИМАЈУ ПРАВО НА ПРИОРИТЕТАН УПИС У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА (деца из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања; деца самохраних родитеља; деца из социјално нестимулативних средина; деца са сметњама у психофизичком развоју, деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју; деца тешко оболелих родитеља; деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица; деца предложена од стране Центра за социјални рад; деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности  угрожено здравље, безбедност и развој) ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ДОСТАВЕ РЕЛЕВАНТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ КОЈОМ ДОКАЗУЈУ НАВЕДЕНИ СТАТУС НА МЕЈЛ АДРЕСУ:    vrticupis@indjija.net
  3. КОНТАКТ ОСОБЕ ЗА ИЗ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЗА РАД СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА:

НАТАША БАНИЋ – тел. 066/812-60-40 (радним данима од 8-10 часова)

ЈАДРАНКА УЗЕЛАЦ- тел. 066/812-60-38 (радним данима од 10-13 часова)

      4. КОНТАКТ ТЕЛЕФОН И ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ:

тел. 022/560-614  и 022/555-560 ; email:  vrtic@indjija.net