ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ/ЗАКОНСКE ЗАСТУПНИКE ДЕЦЕ

Установа ће од 05. октобра 2020. године вршити ПОМЕРАЊЕ ОБРОКА за децу у свим објектима на територији наше општине.

Приликом израде Развојног плана и самовредновања рада  установе ( анализа стања у разговору са запосленима и родитељима) показало се да организациона структура установе и дневни ритам активности није довољно флексибилан и као такав није у складу са потребама деце.

Поред наведеног,  Правилник о ближим условима и начину остваривања исхране деце у предшколској установи (Сл.Гласник РС бр.39/2018), члан 6. обавезује установу да се појединачни оброци сервирају у одређеним временским интервалима, при чему се мора поштовати временски размак од три сата између оброка.

У складу са горе наведеним установа ће  послуживати  оброке деци у  следећим терминима:

доручак од 08:00 часовa

ужина  у 11:00 часова

ручак од 13:30 часова  односно, након поподневног одмора деце.