Јавне набавке из 2018. године

Правилник о јавним набавкама

ЈН бр. 14/2018 Набавка добара – Млеко и млечни производи

Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН бр. 13/2018 Набавка добара – храна, намирнице и вода

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење
Измене и допуне конкурсне документације 1
Појашњење 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом угвору – Партија 4
Обавештење о закљученом уговору – Партија 1
Обавештење о закљученом уговору – Партија 5
Обавештење о закљученом уговору – Партија 7
Обавештење о закљученом уговору – Партија 6
Обавештење о закљученом уговору – Партија 8
Обавештење о закљученом уговору – Партија 3

ЈНМВ бр.12/2018 Набавка услуге – осигурања лица – деце

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ бр.11/2018 Набавка добара – справе за дечија игралишта

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација- Измена
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ бр.10/2018 Набавка добара-кухињске опреме

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације – 1
Појашњење конкурсне документације – 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 9/2018 Адаптација објеката Сунце и Цврчак

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 8/2018 Канцеларијски материјал

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Измењена конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 7/2018 Лабораторијско испитивање запослених, намирница и предмета, дезинсекција и дератизација

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обaвештење о закљученом уговору

ЈНМВ 6/2018 Средства и прибор за одржавање хигијене

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору за партију 1
Обавештење о закљученом уговору за партију 2

ЈНМВ 5/2018 Горива и мазива

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 4/2018 Постављање ограде у објекту Невен

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 15.05.2018. године
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 3/2018 Aдаптација објеката Сунце и Цврчак

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Измењена конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке
Обавештење о обустави поступка јавне набавке

ЈНМВ 2/2018 Електрична енергија

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 1/2018 Осигурање имовине, запослених и возила

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору