Актуелности

14мај2021

ПУ „Бошко Буха“ су додељена новчана средстава у износу од 106.000,00 динара за финансирање пројекта ,,Наша Инђија кроз историју и традицију“, по основу Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области предшколског образовања у АП Војводини у 2021. години. Циљ пројекта је јачање отворености деце, васпитача и родитеља према културолошкој разноврсности кроз упознавање са историјом и традицијом нашег места. Пројекат ће реализовати васпитачи и деца у припремним предшколским групама на територији наше општине до 31.12. 2021. године.

23мар2021
  • ПРИЈАВЕ ЗА УПИС У ВРТИЋ МОГУ СЕ ПОДНЕТИ : Од  01.04.2021. до 30.04.2021. електронским путем (Портал еУправа), или лично убацити у поштанско сандуче на главном улазу у објекат “Сунце“, у улици Душана Јерковића 17а, Инђија
  • ПОРОДИЦЕ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА ЧИЈА ДЕЦА ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА ИМАЈУ ПРАВО НА ПРИОРИТЕТАН УПИС У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА, А ЕЛЕКТРОНСКИ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ (деца из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања; деца самохраних родитеља; деца из социјално нестимулативних средина; деца са сметњама у психофизичком развоју, деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју; деца тешко оболелих родитеља;деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица; деца предложена од стране Центра за социјални рад; деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој) ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ДОСТАВЕ РЕЛЕВАНТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ КОЈОМ ДОКАЗУЈУ НАВЕДЕНИ СТАТУС НА МЕЈЛ АДРЕСУ: vrticupis@indjija.rs
  • КОНТАКТ ТЕЛЕФОН И ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПРЕДШКОЛСКЕ

УСТАНОВЕ:

             тел. 022/560-614 и 022/555-560

             email: vrtic@indjija.rs

20мар2021

(ENG) School Website Project Dissemination Activity

Европска унија Еразмус + Програм активности школског образовања за мобилно особље (КА101) са пројектом „ОЗЕЛЕНИ  БУДУЋНОСТ, ОБОЈИ ОБРАЗОВАЊЕ“ под бројем 2020-1-ТР01-КА101-091746, деца предшколског узраста у нашој земљи и Европи воле животну средину од раног узраста, осетљиви су на животну средину и очување,и ефикасно користе материјале који их окружују и тиме одгајамо еколошки прихватљиве појединце који свесно делују у заштити животне средине.

(ENG) European Union Erasmus + Program School Education Staff Mobility Activity (KA101) with the „GREEN YOUR FUTURE, COLOR YOUR EDUCATION“ Project numbered 2020-1-TR01-KA101-091746, pre-school children in our country and Europe love the environment from early ages, be respectful and sensitive to the environment, and use the surrounding materials effectively and to raise environmentally friendly individuals who act consciously in the protection of the environment.

Циљеви:

Главни циљ нашег пројекта је; Осигурати да наши учитељи буду компетентни за предшколско образовање о животној средини како би могли да развију осећај одговорности и поштовања околине за будуће генерације. У овом процесу наставници треба да имају међународну и иновативну визију образовања; Допринеће развоју и примени међународних пројеката.

Aims

(ENG) The main goal of our project is; To ensure that our teachers are competent in pre-school environmental education so that they can develop a sense of responsibility and respect for the environment for future generations. In this process, teachers should have an international and innovative education vision; It will contribute to the development and implementation of international projects.

Радни процес

Пројекат ће се одвијати од јануара до маја 2021. године са националним и међународним партнерима. Пројекат ће се пријавити за ознаку квалитета у јуну 2021. године.

Јануар 2021: Активности на припреми и промоцији пројекта

Фебруар-март-април-мај 2021: Активности на спровођењу, ширењу,праћењу и оцењивању пројеката

Јун 2021: Пријава за ознаку квалитета пројекта

Work process

(ENG) The project will take place in January-May 2021 with national and international partners. The project will apply for the Quality Label in June 2021.
January 2021: Preparation and Promotion Activities of the Project
February-March-April-May 2021: Project Implementation, Dissemination and Monitoring-Evaluation Activities
June 2021: Quality Label Application of the Project

Очекивани резултати

Школа: То ће допринети циљевима Министарства за национално образовање Vision and Europe 2020 стратешким циљевима..

Дете: Допринеће холистичкој подршци развоју детета и подићи генерације са свешћу о животној средини.

Учитељ/васпитач: Допринеће стицању еколошких знања, вештина и компетенција за учитеље/васпитаче и развоју знања и вештина 21. века.

Родитељ: Наставиће да доприноси подршци еколошкој свести на холистичкој релацији дете-школа-породица.

Expected results

(ENG) School: It will contribute to the Ministry of National Education 2023 Vision and Europe 2020 Strategy targets.
Child: It will contribute to the holistic support of the development of the child and to raise generations with environmental awareness.
Teacher: It will contribute to the acquisition of environmental knowledge, skills and competence for teachers and the development of 21st century knowledge and skills.
Parent: It will contribute to supporting environmental awareness as a child-school-family holistic.

Активности ширења eTwinning пројекта чији су носиоци заменик директора вртића Фулиа Есен из Kardelen Anaokulu вртића,Истанбул(Турска)и Мeike Оbermeier ,васпитач Feldbergplatz vrtića, Mainz(Немачка),са међународним партнерима из Турске,Немачке,Литваније,Румуније и Пољске. Наш пројекат са националним и међународним партнерима реализоваће наш васпитач Ана Вивод у складу са циљевима и задацима пројекта.

18мар2021

Научно-технолошка знања и начини њихове примене се убрзано развијају и тешко је замислити како ће свет изгледати за 20 година, која ће знања бити потребна, која занимања ће нестати а која нова ће се појавити. Оно што сигурно знамо је да ће данашња предшколска деца тада бити млади људи који ће се запошљавати, бринути о својим породицама, стицати нова знања…То је један од разлога што одрасли имају одговорност да, водећи рачуна о деци и контексту у којем одрастају, заједно са њима уче, истражују и користе могућности дигиталног света, али и стичу и шире навике његовог безбедног коришћења.

Мало је одраслих који деци најранијег узраста представњају дигиталну технологију као алат за учење и стварање и деце која имају искуство са дигиталном технологијом као алатком за проширивање знања о свету, креативност, стваралаштво, сарадњу, откривање и решавање проблема.Такво искуство је управо оно што би се, уз подршку васпитача и родитеља, морало осмишљено и постепино остваривати у дечјем вртићу.

Уместо игнорисања дигиталне стварности у којој живе данашња деца и дечје радозналости за дигитално, потребно је да пронађемо одговоре на питање „Како?“, „Када?“ и „Колико?“ употребљавати дигиталну технологију у раду са најмлађима.

У супротном, ако се овим питањима и темама не бавимо, то би значило да остављамо децу да се скоро самостално сналазе у дигиталном свету. На тај начин би се широм отворила врата небезбедној, некритичкој употреби технологија и у породици и у вртићу.

Текст преузет са семинара:

 „Откривање дигиталног- Креативна и одговорна примена дигиталне технологије у вртићу“

Аутори:

Весна Златаровић, мастер психологије и  Наташа Анђелковић, васпитач

Организатор програма је ЦИП-Центар за интерактивну педагогију који је у оквиру пројекта „Школице живота“ организовао обуку за васпитно – образовно особље у нашој установи.

Око 60 васпитача су похађањем овог семинара унапредили своје компетенције коришћења дигиталне технологије у складу са принципима одговорне, безбедне и креативне примене у васпитно-образовном раду.

Учесници семинара су након примене знања у васпитно-образовној пракси на онлајн супервизијском састанку oдржаном 03.02.2021. године развили дискусију о изазовима у раду и промишљали о даљим корацима у интегрисању дигиталних технологија у раду са децом и документовању праксе.

17мар2021

Предшколска установа „Бошко Буха“ из Инђије се укључила у нови пројекат „Предшколска онлајн заједница учења-учимо и мењамо праксу“.

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију уз подршку УНИЦЕФ-а у сарадњи са МПНТР, су покренули пројекат који ће се реализовати на два нивоа:

1. Унапређивање стручних компетенција запослених у предшколским установама,

2. Подршка ПУ у раду са породицама.

Запослени ће путем хоризонталне размене са другим предшколским установама организовати онлајн сусрете/вебинаре у циљу размене искустава.

Подршка породици у остваривању њене васпитне функције и психо-социјална подршка породицама које се суочавају са животним изазовима, су значајан аспект рада предшколске установе.

Линкови са брошурама које су креиране за породице, биће доступни на сајту предшколске установе.

8феб2021

Поштовани родитељи,

И ове године, на потпуно бесплатан и електронски начин можете да пријавите децу за упис у предшколску установу.

Више не морате да одлазите на разне шалтере већ пријаву можете да обавите електронски на Порталу е Управа.

Електронско подношење пријаве се врши једноставним попуњавањем онлајн обрасца , а прилагање извода из матичне књиге рођених, уверења о пребивалишту и уверења о запослењу НИЈЕ ПОТРЕБНО , јер се аутоматски прибављају.

20јан2021

ПУ“Бошко Буха“ освојила треће место на конкурсу ЗУОВ-а „Сазнали на семинару и применили у пракси са радом васпитача и деце из објекта Бубамара, на Љукову, под називом“Пројекат уређења дворишта „.

15јан2021

Обавештавају се сви запослени ПУ“Бошко Буха“ Инђија, који су заинтересовани за имунизацију против Covid-19, да се пријаве најкасније до недеље, 17. јануара 2021. године. Пријава се врши путем портала еУправа (www.euprava.gov.rs).

7дец2020

Фондација за заштиту животне средине „Јасен“ сваке године расписује конкурс за финансирање покретања баште у предшколским установама на територији АП Војводине, као места за васпитно-образовни рад са децом( најмање три предшколске установе). Једна од три предшколске установе је и наша установа, која је изабрана за финансирање баште у вредности од 20000 динара ове школске године. Основни циљ за овај пројекат је унапређивање и увођење нових метода у васпитно-образовном раду али и дуготрајну бригу и очување саме баште, као један од начина пробуђивања еколошке свести код деце.

Средства се финансирају за:

  • Усаглашавање образовања са практичним методама,
  • Неговање мултикултуралности, интеркултуралности и традиције међу децом,
  • Рад у природи, развијање еколошке свести код деце

Реализатори пројекта су васпитачи јаслене, мешовите и Монтесори групе у сарадњи са осталим васпитним групама у објекту „Сунце“.