Јавне набавке из 2019. године

Друга измена Плана јавних набавки за 2019. годину

Измена Плана јавних набавки за 2019. годину

План јавних набавки за 2019. годину

ЈН бр. 16/2019 набавка добара – Хлеб и пециво

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН бр. 15/2019 набавка добара – Храна, намирнице и вода

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка – Партија 1
Обавештење о закљученом уговору – Партија 2

ЈН бр. 14/2019 – Намештај за објекат „Невен“ у Инђији

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН бр. 13/2019 набавка добара – Храна, намирнице и вода

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1
Појашњење 1
Појашњење 2
Измена 2
Измена 3
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка – Партија 1
Одлука о обустави поступка – Партија 6
Обавештење о обустави поступка – Партија 1
Обавештење о обустави поступка – Партија 6
Одлука о измени одлуке о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору – Партија 3
Обавештење о закљученом уговору – Партија 4
Обавештење о закљученом уговору – Партија 5
Обавештење о закљученом уговору – Партија 2
Обавештење о закљученом уговору – Партија 8
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Одлука о обустави поступка – Партија 7
Обавештење о обустави поступка – Партија 7

ЈН бр. 12/2019 набавка услуга – Осигурање деце

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН бр. 11/2019 набавка радова – Адаптација објекта „Пчелица“ у Новом Сланкамену

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН бр. 10/2019 набавка услуга – Лабораторијско испитивање запослених, намирница и предмета, дезинсекција и дератизавија

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН бр. 9/2019 набавка добара – Кухињска опрема

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН бр. 8/2019 Набавка услуга – Лабораторијско испитивање запослених, намирница и предмета, дезинсекција и дератизација

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

ЈН бр. 7/2019 Набавка добара – Канцеларијски материјал

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН бр. 6/2019 Набавка добара – Справе за дечија игралишта у објектима „Маслачак“ и „Пчелица“

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН бр. 5/2019 Набавка добара – Горива и мазива

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН бр. 4/2019 Набавка добара – Средства и прибор за одржавање хигијене

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору – партија 1
Обавештење о закљученом уговору – партија 2

ЈН бр. 3/2019 Набавка добара – електрична енергија

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН бр. 2/2019 Набавка услуга – осигурање имовине, запослених и возила

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН бр. 1/2019 Набавка добра – возило за превоз робе (фургон) са расхладним уређајем за температурни режим +4ºС

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору